Transport
Den enkelte speidergruppe må selv sørge for transport til og fra leiren. Det er kort vei fra togstasjonen til leirområdet for de som ønsker å benytte seg av tog.

Gods
Kretsen sørger for containertransport av utstyr fra Ski til Røros. Nærmere informasjon kommer. Som ved Bergtatt i 2015 betaler kretsen for containertransport.

For å ikke bestille for mye plass er det viktig at gruppene gjør så god beregning som mulig av plassen de trenger. Send inn hvor mange m3 dere tror dere trenger til hei@rorosleir.no. Husk at en m3 er 1x1x1 meter ca. 4 patruljekasser.

Vi regner med at containerne blir stående sentralt i kretsen slik som sist. Hvis en av gruppene vil administrere opplasting og utlasting av gods er det til flott hjelp for oss. Meld i fra!