Leirområdet ligger sentralt til like ved Røros videregående skole. Det er ca 15 minutter gange til sentrum av Røros. Området er helt flatt og brukes normalt til forproduksjon. Det er tillatt å grave i bakken for å etablere fettfelle eller lage byggverk. I enkelte deler av leiren går det høyspentkabler i bakken, her er det ikke lov og grave.