Patruljene kan velge mellom 3 ulike haikeruter. To av haikene går i fjellet og har en del stigning. Den siste andre går i skogsområder og hovedsakelig på skogsbilvei. Alle haikene starter fra leirområdet.