Den siste uken har vi mottatt flere henvendelser angående sommerens leir. Leirkomiteen ønsker å understreke at leiren på ingen måte er avlyst. Vi har den siste tiden jobbet tett med ulike scenario og gjennomføringsformer. Leirkomiteen har løpende kontakt med Røros kommune angående gjennomføringen.

For å kunne gjennomføre leiren er vi avhengig av at vi kommer til trinn 3 eller trinn 4 i regjeringens gjenåpningsplan. Per dags dato anslår regjeringen at vi vil ha gjennomført de tre første trinnene før utgangen av juni. Hvis alt går som planlagt, betyr det at vi kan gjennomføre leir tilnærmet som normalt i august.

Ved gjennomføring av leir i trinn 3 av gjennomføringsplanen, vil vi mest sannsynlig måtte dele opp leiren i flere mindre leir. Vi ønsker at alle skal få en skikkelig leiropplevelse på Røros, uavhengig av leiren sin størrelse. Det kan også være aktuelt med hurtigtesting og sertifikat, men det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til dette.

Gruppene vil ikke bli fakturert leirkontingent før vi med sikkerhet vet at leiren kan gjennomføres. Verken speidere, grupper eller kretsen skal lide økonomisk ved en eventuell avlysning.

Vi har mottatt ønsker om å forlenge påmeldingsfristen, ny påmeldingsfrist settes derfor til 23. mai 2021.

Spørsmål kan rettes til oss på e-post hei@rorosleir.no