Et spørsmål sikkert mange stiller seg, er hvorvidt det er mulig å gjennomføre kretsleir med tanke på korona. Staben tar problemstillingen alvorlig. Vi vil følge de regler og retningslinjer som gjelder ved tidspunktet for avvikling av leiren.

Vi er optimistiske med tanke på situasjonen. Målet vårt er at speiderne skal oppleve en vanlig leir, slik at det ikke blir for mange år med alternativer.

Plan A er at situasjonen tillater at vi avvikler leir på vanlig måte. Som plan B, ser vi på mulighetene for å dele opp leiren i mindre grupper som passer til de gjeldendene rådene fra myndighetene.